Giải trí 03/05/2018 07:39

Eunhyuk, Yunho, Luhan, Taemin, Sehun, Minhyun... bạn thấy ai là người nhảy ăn ý nhất với chị đại BoA

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: SBS, KBS2, Lina1392, Korea Music

Avatar