Trong nước 23/04/2019 06:30

Kể từ năm 2018 tới nay, đàn thiên nga được thả tại hồ Thiền Quang đã đẻ 3 lần, được 18 quả trứng

Nguyễn Đức -  Trần Duy

Avatar