Giải trí 28/07/2019 08:50

Gần 20 siêu xe nẹt bô huyên náo trước sảnh cưới, mừng hạnh phúc Cường Đô-la và Đàm Thu Trang

Thực hiện: Châm Phạm - Minh Tuyền

Avatar