Gia đình18/12/201712:35

Những nghiên cứu trước đây cho rằng những người đàn ông có chỉ số BMI trung bình như những người tập thể hình, có cơ bắp, tập luyện thể thao hấp dẫn phụ nữ nhất.

Theo VTC14

Avatar
Avatar
Đúng vậy