Thế giới 04/07/2017 05:02

Người Myanmar coi "tiền mặt là vua" và thực hiện mọi giao dịch như mua nhà hay xe hơi bằng tiền mặt.Theo Channel News Asia

Avatar