Thế giới05/11/202001:20

Ngay sau khi TT Trump tuyên bố cần phải ‘dừng ngay việc kiểm phiếu’ vì đã có những lá phiếu qua thư không hợp lệ, người dân ở nhiều nơi đã xuống đường biểu tình với khẩu hiệu ‘Kiểm mọi lá phiếu’.

Q.N (Theo Reuters, AP)

Avatar