Cộng đồng23/06/201908:20

Mặc người con đang bị treo ngược trên khung cửa sổ khóc ròng, người được cho là cha vẫn liên tiếp đánh mạnh.

Tấn Phước (Facebook Gia đình Việt Nam)

Avatar
Avatar
Cho dù có là bố dượng đi nữa cũng phải có trái tim chớ. Xin bắt người này vào tù đi.