Mạng xã hội21/06/201802:46

4 người đàn ông hiệp lực dùng gậy, thậm chí dùng tay không tóm đuôi trăn để giải cứu chú chó bị trăn siết chặt.

Nguồn Liveleka
Avatar