Thế giới động vật 13/06/2019 05:25

Khoảnh khắc ấn tượng khi 4 con hổ tung mình nhảy lên không để vồ lấy miếng ăn...

Video: Tiktok/@janetteornelas

Avatar
Avatar
Thư 14/06/2019 15:52
Chúng dễ thương ghê!