Khoảnh khắc ấn tượng khi 4 con hổ tung mình nhảy lên không để vồ lấy miếng ăn...

Video: Tiktok/@janetteornelas

Avatar
Avatar
Chúng dễ thương ghê!