Thời sự17/10/201909:10

Đến sáng 17/10, nhiều khu dân cư tại Hà Nội vẫn chưa được cấp nước sạch trở lại.

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Đã chuẩn bị ghi hình mà đi xe máy vẫn không đội mũ. Hình như ở ngoài bắc cứ đi gần, đi trong làng xã là không đội mũ bảo hiểm thì phải?