Trong nước 09/03/2018 05:56

Ngay sau khi đưa ra trưng bày nhà ga ngầm C9, Hồ Gươm đã có rất nhiều người dân đưa ra ý kiến của mình về việc xây dựng nhà ga này.

Thực hiện: Đình HIếu - Mạnh Cường

Avatar