Trong nước 22/04/2019 10:34

Tỉnh Nam Định không tháo bỏ vách kính mà thu nhỏ ô cửa lại, đồng thời bàn tiếp dân cũng được nâng cao hơn và kê gần hơn về phía dân.

Hoài Anh 

Avatar