Đời sống24/06/202007:00

Trong giới chơi sinh vật cảnh ở Việt Nam, Chương Tailor không phải là một cái tên xa lạ. Vị đại gia trong ngành thời trang nổi tiếng với bộ sưu tập chim đột biến gen quý hiếm lên tới 75 con với tổng giá trị vào khoảng 10 tỷ đồng.

Linh Trang 

Avatar
Avatar
Nên thả chúng vào môi trường tự nhiên. Và Việt nam cũng phải có luật bảo vệ chim một cách nghiêm minh nếu không thì chỉ vài chục năm nữa là chim tuyệt chủng do con người săn bắt ăn thịt