Cộng đồng24/08/202104:46

Rời ngân hàng đi về nhà sau khi rút tiền, nam thanh niên bất ngờ bị 15 đối tượng ép xe, tấn công tới tấp và cướp chiếc ba lô rồi tháo chạy.

Nguồn: Newsflare

Avatar
Avatar
Coi thường pháp luật quá, giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó cũng dám hành động, thật là coi trời bằng vung.