Sao 02/10/2019 06:38

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đến thắp hương cho cố nghệ sĩ. Lúc sinh thời, anh là một tay saxophone tài năng của làng nhạc Việt.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đến thắp hương cho cố nghệ sĩ. Lúc sinh thời, anh là một tay saxophone tài năng của làng nhạc Việt, từng đồng hành với nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong các dự án âm nhạc lớn.

Quay phim: Như Quỳnh

Biên soạn: Minh Tuyền

Biên dựng: Thanh Thanh

Avatar