Thế giới04/08/202004:14

Genichi Mitsuhashi, 45 tuổi, đã dành 2 năm để nghiên cứu về  lịch sử, truyền thống cũng như các kỹ năng chiến đấu của ninja. Anh là người đầu tiên trên thế giới sở hữu tấm bằng thạc sĩ về bộ môn 'Ninja học'.

Q.N (Theo SCMP)

Avatar