Thời sự14/03/202005:30

Bên cạnh thông tin nhanh nhạy kịp thời về công tác phòng chống dịch Covid 19, hệ thống đài truyền thanh cơ sở còn mang thông tin tích cực, tín hiệu vui về chống dịch đến người dân.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức

Avatar
Avatar
Phe xóa bỏ loa phường vs phe cổ súy còn phải tranh đấu dài! Biết chữ hay không biết chữ, có hay không có internet, không thay đổi!