Thế giới27/08/201904:59

Bên trong đài thiên văn này là hàng chục nghìn bóng đèn khổng lồ để tìm ra loại hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ.

Theo: ABC.net | Video: Fermilab, News

Avatar