Thế giới 27/08/2019 04:59

Bên trong đài thiên văn này là hàng chục nghìn bóng đèn khổng lồ để tìm ra loại hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ.

Theo: ABC.net | Video: Fermilab, News

Avatar