Thời sự24/04/202007:43

Hai chiếc máy trợ thở đã được chế tạo thành công bởi nhóm nghiên cứu thuộc khoa Điện tử - Viễn thông và Trung tâm nghiên cứu phát triển trường Đại học Điện Lực.

Linh Trang

Avatar
Avatar
Đã có sẵn xuất thương mại chưa vậy? Đặt hàng ở đâu?