Thế giới21/10/202012:28

Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang đối phó với làn sóng lây nhiễm dâng cao, các bác sĩ trẻ tại thành phố Barcelona đã xuống phố, cởi quần áo ngoài, mặc nguyên nội y tham gia biểu tình.

Q.N (The Euronews | Video: AP)

Avatar
Avatar
Người dân thiếu ý thức chống virus corona nên bác sĩ biểu tình là đúng