Thời sự17/09/202008:14

Thay vì chôn lấp rác thải, công nghệ điện rác được kì vọng giải bài toán khó cho xử lý hàng ngàn tấn rác thải mỗi ngày cho thành phố Hà Nội. Nhà máy điện rác Sóc Sơn được gấp rút hoàn thiện với tổng số vốn 7.000 tỉ đồng.

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Dù sao thì trên hết vẫn là ý thức của người dân. Phân loại rác thải và kèm theo đó là đơn vị thu gom cũng không nên đánh đồng các loại với nhau.