Đại bàng khổng lồ tấn công bé gái dữ dội

Tưởng bé gái là con mồi, đại bàng vàng to lớn xà suống dùng móng vuốt ghìm bé gái xuống đất, tấn công dữ dội.

Nguồn: Live Leak

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>