Thế giới động vật 18/07/2018 02:41

Tưởng bé gái là con mồi, đại bàng vàng to lớn xà suống dùng móng vuốt ghìm bé gái xuống đất, tấn công dữ dội.

Nguồn: Live Leak

Avatar