Con đại bàng đói mồi đã bắt được chú báo đốm con liền tha lên cây để ăn thịt.Theo Danviet

Avatar