Thế giới động vật 16/09/2017 10:50

Con đại bàng đói mồi đã bắt được chú báo đốm con liền tha lên cây để ăn thịt.Theo Danviet

Avatar