Đại bàng sau khi được thả quyến luyến mãi không muốn rời đi, nó còn 3 lần quay cả thân lại cúi đầu trước đám đông như bày tỏ cám ơn những người đã cứu sống mình.

2T (Tổng hợp)

Avatar
Avatar
Nhìn thật uy nghi, biểu tượng của sự kiêu hãnh.