Đại bàng 3 lần quay đầu, cúi người "cảm ơn" gây sốt mạng

Đại bàng sau khi được thả quyến luyến mãi không muốn rời đi, nó còn 3 lần quay cả thân lại cúi đầu trước đám đông như bày tỏ cám ơn những người đã cứu sống mình.

2T (Tổng hợp)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>