Chuyện lạ 25/03/2018 08:00

Đại bàng sau khi được thả quyến luyến mãi không muốn rời đi, nó còn 3 lần quay cả thân lại cúi đầu trước đám đông như bày tỏ cám ơn những người đã cứu sống mình.

2T (Tổng hợp)

Avatar
Avatar
Bầng 21/10/2018 18:34
Nhìn thật uy nghi, biểu tượng của sự kiêu hãnh.