Thời sự05/08/202003:34

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, hình thức lấy mẫu theo nhóm nhằm tăng nhanh tốc độ xét nghiệm mà kết quả vẫn đảm bảo.

Linh Trang - Xuân Minh

Avatar