Trong nước 03/10/2019 10:50

Đầu năm học 2019 – 2020, Quyết định UBND TP. Đà Nẵng về việc bãi bỏ chế độ đãi ngộ cho giáo viên dạy học sinh người dân tộc có hiệu lực. Cuộc sống không được đảm bảo, nhiều giáo viên nghỉ việc ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ở miền núi Đà Nẵng.

Thực hiện: Phước Nguyên - Quang Vinh

Avatar
Avatar
Xã Hòa Bắc còn rất khó khăn về kinh tế. Vừa xa vừa khó khăn về đường đi. Đề nghị hổ trợ cho GV để họ yên tâm ở lại. Dạy có chất lượng.