Thời sự06/07/201911:27

Sau 2 ngày làm việc, cá chết ở hồ Trung Nghĩa được công nhân xử lý rác thải thuộc Công ty thoát nước và xử lý rác thải TP. Đà Nẵng đã xử lý xong.

Sau 2 ngày làm việc, cá chết ở hồ Trung Nghĩa được công nhân xử lý rác thải thuộc Công ty thoát nước và xử lý rác thải TP. Đà Nẵng đã xử lý xong.

Thực hiện: Tấn Phước

Avatar