Trong nước01/08/202110:50

Sau khi có quyết định áp dụng Chỉ thị 16, lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lập các chốt kiểm dịch và tổ chức tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhuệ Lộc - Túy Cát - An Sinh

Avatar