Cộng đồng 10/10/2018 10:47

Sự việc xảy ra hôm 6/10/2018 tại Brazil

Nguồn Liveleak

Avatar