Cộng đồng 19/03/2018 10:31

Người phụ nữ đang dừng xe máy thì bị 2 thanh niên áp sát giật sợi dây chuyền nhưng không thành, ngay sau đó, 2 tên đồng bọn khác từ phía sau tiếp tục áp sát giật tiếp một lần nữa.

2T (Nguồn clip: FB Truong Phuc Giang)

Avatar