Hài15/07/202111:11

Cặp đôi sinh cùng ngày, cùng chành chọe nhau suốt 25 năm và rồi đến màn câu hôn cũng khiến người xem không nhịn nổi cười...

Nguồn: Youku

Avatar