Hài28/05/202111:23

Biếng nhác và ham ngủ nên suốt ngày đi làm muộn, anh chàng đã quyết định ‘chơi lớn’ và cái kết cười rung rốn…

Nguồn: Youku

Avatar