Hài28/11/201901:00

Chê bai người khác trong phòng thi, anh chàng nhận cái kết "trượt vỏ chuối"


Video: MarkAngelComedy
 

Avatar