Hài 06/07/2019 08:00

Anh chàng gọi 2 bát phở không những không trả tiền, mà ông chủ còn phải lịch sự tiễn về...

Trần Duy (Video: Youku)

Avatar