Hài 16/07/2019 11:35

Cả năm mới có mấy ngày phép về thăm nhà nhưng lại muốn 'lẩn trốn' chuyện bạn gái và cái kết cười rung rốn của người mẹ 'cao cờ'...

Trần Duy (Video: Youku)

Avatar