Hài 05/09/2018 10:38

Chị gái và em trai thường ai cũng bảo chúng luôn hòa thuận, nhường nhịn, yêu thương nhau nhưng thực tế cũng không hẳn như vậy. Và đây là những tình huống thực tế khi chị gái và em trai "khắc khẩu" khiến bạn không thể nhịn nổi cười..

2T

Avatar