Hài15/11/201907:00

Khi cô bé đánh vần tiếng Anh theo cách có 1-0-2 đến bố cũng phải thốt lên "cô bé thực sự là...con nuôi".

Video: Markangelcomedy

Avatar