Hài07/04/202011:18

Đang mừng vì thấy bố vợ tương lai thấu tình đạt lý đòi tiền thách cưới quá ít, ai ngờ bị bố vợ lừa tiền...con gái thua bạc cực khéo.

Trần Duy (Video: Youku)

Avatar