Hài22/04/202004:10

Phản ứng như ông chú này thì chắc chắn những kẻ gọi điện lừa đảo dù tinh vi đến mấy cũng không dám gọi lại lần thứ 2.

Video: Youku

Avatar