Đời sống08/05/201704:21

"Muốn yêu 12 người thuộc 12 cung hoàng đạo", " Sống chung mà chỉ nằm bên nhau thôi cũng tốt", hay "Yêu là lớn lên sẽ liên lạc lại với nhau" là những suy nghĩ hết sức thơ ngây của học sinh tiểu học về tình yêu thời hiện đại.Video: Miaopai

Avatar