Truyền hình 27/08/2018 02:36

Trấn Thành - Trường Giang kẻ tung người hứng với với những câu 'móc họng tinh tế' khiến khán giả cười không ngớt.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Dien Quan Entertainment/Giải trí

Avatar