Thế giới26/02/202002:53

Người vô gia cư luôn là mối lo ngại hàng đầu của chính phủ Pháp khi đa phần những người này đang ở độ tuổi lao động. Năm 2019, ước tính có tới 200.000 người phải sống ngoài đường tại đất nước 67 triệu dân này mặc cho những nỗ lực xây dựng nhà tiếp đón hay giúp đỡ những người vô gia cư tái hòa nhập cộng đồng của chính phủ. Những bóng ma vật vờ trên đường phố rốt cuộc đã sống một cuộc sống như nào?

Thực hiện: Thu Thủy

Avatar