Thế giới18/02/201906:02

Cuộc sống bần hàn khiến những con người này không có nổi 350.000 đồng để đi xe tới thủ đô Bắc Kinh phồn hoa.

Theo Hoa Nam Buổi sáng

Avatar