Giải trí23/07/201903:10

Bình Tinh - quán quân Sao nối ngôi 2016 chia sẻ về cuộc 'đổi đời' của mình hậu chương trình.

Bình Tinh - quán quân Sao nối ngôi 2016, chia sẻ về cuộc 'đổi đời' của mình trong chương trình Chuyện của Sao.

Biên dựng: Băng Linh (Nguồn video: VTV)

Avatar