Quốc tế 05/12/2018 08:00

Những người nghiện công việc hoặc làm việc quá mức đang tìm đến 'nhà tù' để tìm lại sự tự do của chính mình.

Video: Reuters, Wion, The Sun

Avatar