Cuộc sống áp lực, người Hàn Quốc trả bộn tiền để được 'biệt giam' trong tù

Những người nghiện công việc hoặc làm việc quá mức đang tìm đến 'nhà tù' để tìm lại sự tự do của chính mình.

Video: Reuters, Wion, The Sun

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>