Thế giới động vật 27/09/2017 03:26

Các nhân viên cứu hộ giải cứu thành công một con báo đực trưởng thành mắc kẹt dưới giếng sâu hơn 10 mét. Video: The Dodo

Avatar