Thế giới động vật 07/05/2019 07:00

Những con cá voi sát thủ tập trung tấn công cá voi xám con và tách nó ra khỏi mẹ khiến máu nhuộm đỏ nước biển ngoài khơi California

Nguồn Caters Clips

Avatar