Đời sống28/11/201906:30

Cúc họa mi được bán tại vườn với giá giao động từ 20.000 - 30.000 đồng/bó/100 cành, tức là chỉ bằng 1/3 -1/5 giá bán năm ngoái. Tuy nhiên, tại nhiều gánh hàng rong trên đường phố, người dân vẫn phải mua với mức giá khoảng 80.000 - 150.000/bó/30 cành.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar