Quốc tế 25/03/2020 09:25

Sự việc xảy ra hôm 23/3 vừa qua, tại thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Nguồn Facebook@OFFB
Avatar