Cộng đồng11/08/202104:09

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng, kèm theo là nhiều tiếng nổ lớn như bom.

Nguồn MXH
Avatar